Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

BioFuel Region positionerar sig i Norrbotten


Två nya medlemmar och en ny samarbetspartner har sällat sig till BioFuel Regions nätverk. Samtliga kommer från Norrbotten.
- För oss är det viktigt och bra att vidga BioFuel Region att även omfatta Norrbotten, säger Arne Smedberg, VD BioFuel Region.


När vi ringer upp de nya medlemmarna för att höra om vad det är som gjort att de nu tar steget till att bli medlemmar i BioFuel Region är ord som samverkan och mötesplats återkommande.
- För oss är samverkan i regionen jätteviktigt. Ska vi klara av en omställning till förnybara drivmedel måste vi samverka. I och med vårt samarbete med BioFuel Region kommer vi att bli starkare gentemot såväl beslutsfattare som transportbransch. Genom samverkan och samarbete kan vi lyfta de här frågorna till nästa nivå och lättare nå vårt mål om en grönare transportsektor, säger Johan Hedin, projektledare för Solander Sciencepark.

- BioFuel Region är en viktig mötesplats där alla länkar i energiomställningskedjan kan och får mötas. Jag menar offentliga aktörer, anläggningar under utveckling, små och medelstora företag och där forskningsresultat kan spridas och även forskare får impulser, säger Ulla Grönlund, prefekt för Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser vid Luleå tekniska universitet, LTU.  

Värdegrund
I Piteå kommun arbetar man med flera olika förnybara drivmedel och medlemskapet känns naturligt.
- Vi har länge funderat på ett medlemskap i BioFuel Region, det ligger nära tillhands för Piteå kommun. Värdegrunden BioFuel Region arbetar efter stämmer också bra överens med vår kommuns värdegrund. De här frågorna är högprioriterade för oss. Att man inom BioFuel Region dessutom växlar upp medlemsavgifterna via projekt känns också bra för oss som medlem, säger Erik Persson, utvecklingschef för industri- och energifrågor vid Piteå kommun.  

Grönare entreprenörer och inovationer
Både Piteå kommun och LTU ser också i förlängningen att det här kan spilla vidare på nyföretagande och att innovationer får större uppmärksamhet.
- Genom vårt medlemskap hoppas vi få en vidare omvärldskoll och lära oss mer i frågorna kring biodrivmedel. Och jag tror också att vi kommer se fler gröna entreprenörer bland piteåborna, säger Erik Persson, Piteå kommun.
- Innovationssteget blir allt viktigare för LTU. Våra resultat ska omsättas på marknaden och någon ska kunna tjäna pengar på dem. BioFuel Region kan bli en viktig länk i det arbetet, säger Ulla Grönlund, LTU.  

Grön utveckling
- För BioFuel Region är det viktigt att jobba med hela regionen. Piteå är en offensiv kommun där man satsar hårt på utveckling av förnybar energi i olika former och där är Solander Sciencepark mycket intressant. Det finns många goda initiativ och Piteå är en av de lysande stjärnorna. LTU:s inriktning mot tillämpad forskning inom energiområdet kommer att tillföra mycket till vårt kommande projekt BioFuel Region Spectacular. För att ställa om till förnybara drivmedel i transportsektorn måste alla initiativ samverka. Tillsammans är vi starkare och det handlar inte enbart om klimatproblemen, utan också att säkerställa tillgången på drivmedel i framtiden och att få till en grön regional utveckling i Norrland, säger Arne Smedberg, VD BioFuel Region.

För mer information:
Arne Smedberg, VD BioFuel Region
070-817 42 30
arne.smedberg@biofuelregion.se

Ämnen


Läs mer om BioFuel Region på www.biofuelregion.se

BioFuel Region är ett samarbete i Jämtlands, Västerbottens, Västernorrlands och Norrbottens län mellan kommuner, företag, regionförbund, länsstyrelser och universitet. Visionen är att vara en världsledande region i omställningen till biodrivmedel och produkter från förnybara råvaror. BioFuel Region är partipolitiskt obundna och arbetar brett med regional utveckling av flera biodrivmedel och hållbara transporter.

Presskontakt

Barbro Kalla

Barbro Kalla

Presskontakt Kommunikatör och projektledare 070-683 04 27