Gå direkt till innehåll
Lastbilsträffen blir elektrisk och förnybar

Nyhet -

Lastbilsträffen blir elektrisk och förnybar

För dig som är inköpare eller upphandlingsansvarig!

Inbjudan från BioFuel Region och projektet Stolpe in för Stad och Land:

Framtiden är elektrisk - Hur kan vi gå mot mer laddbara och förnybara transporter i Västernorrland och Jämtlands län?

Lunch-till-lunchseminarium i Sollefteå torsdag 12 september 2019
med fortsättning på Lastbilsträffen i Ramsele fredag 13 september

Elektrifieringen är en stor utmaning för både personbilar och tyngre trafik. För att åkeriföretagen ska kunna leverera laddbara transporter och kunna bidra till klimatmålen krävs tydlighet i beställarrollen vid offentliga och privata upphandlingar. Vi vill bjuda in dig som är inköpare, politiker, beställare och upphandlare till ett tvådagarsseminarium. Syftet med seminariet är att öka förståelsen för de utmaningar och nya skarpare krav som transportköpare och varuägare står inför när de ska upphandla laddbara fordon, elfordonsladdare och förnybara transportlösningar.

Välkommen!

Tid: Torsdag 12 september, kl. 12.00 – 17.00 Fredag 13 september, kl. 8.00 – 13.00
(Buss från Ramsele-Sollefteå avgår kl13)

Plats: Dag 1: Hallstaberget, Sollefteå Dag 2: Lastbilsträffen, Ramsele

Anmälan: Anmäl dig via formulär på denna länk. Sista anmälningsdag är 28 augusti.

Målgrupp: Inköpare och upphandlingsansvariga i privata och offentliga verksamheter.

Kostnad: Deltagandet är kostnadsfritt, vi bjuder på mat inklusive middag på Hallstaberget.
Logi bekostas av deltagaren

Arrangör: BioFuel Region, Lastbilsträffen och Sollefteå kommun i samarbete.

För frågor: Johan Lagrelius, BioFuel Region, 070-345 25 56, johan.lagrelius@biofuelregion.se
Stina Eriksson, Sollefteå kommun, 070-232 12 44, stina.eriksson@solleftea.se

Preliminärt program:

Hur kan vi upphandla mer laddbara och förnybara transporter i Västernorrlands och Jämtlands län?

12 september Seminarium, Hallstaberget Sollefteå
12.00 Lunch Hallstaberget
13:00 Välkomna hälsar Johan Lagrelius, Biofuel Region och Stina Eriksson, Sollefteå kommun
13:10 Om SKLs pågående upphandling av laddstationer - innehåll, process,tillgängliga laddplatser, hur avropar kommuner laddstationer från avtalet. TorunnAcking, SKL Kommentus
13:40 Clean MobilityPackage - framtiden är elektrisk. EU ställer hårdare och hårdare krav på offentlig upphandling av transporter och transporttjänster. Hur påverkar de nya riktlinjerna de kommunala kraven/behoven i vårt kalla klimat? Lena Jonsson, BioFuel Region
13:55 Stöd till upphandlare av laddbara bilar i kallt klimat. Ett projekt som har tagit fram en guide för upphandlare för laddbara bilar i kallt klimat. Robert Granström, Celler-i-projektet
14:20 Fika
14:50 Att upphandla för alla – om att ställa krav för att få laddplatser och transporter som är tillgängliga för funktionshindrade. Johan Lagrelius, Biofuel Region och Stina Eriksson, Sollefteå kommun
15:20 Regionala ramavtal för fordon – Region Västernorrland alt Sundsvalls kommun
15:50 Fair Transport och åkerinäringens initiativ för certifierat hållbara transporter.Göran Danielsson, Sveriges Åkeriföretag
16:20 Uppföljning av att upphandlade transporter följer avtal. Patrik Sandström, Sollefteå kommun
16:50 Tack och avslut
19:00 Middag
13 september – Lastbilsträffen blir elektrisk och förnybar, Ramsele
Presentationer och utställning med elbilar, laddbara distributionsbilar, lastbilar som går på el och förnybara drivmedel samt laddstationer.
08.00 Buss från Hallstaberget till Lastbilsträffen
09.30 Välkomna – kaffe servera i tältet
Göran Danielsson, Johan Lagrelius, Lena Jonsson, Stina Eriksson
09:40 Fair Transport och åkerinäringens initiativ för hållbara transporter.
Göran Danielsson, Sveriges Åkeriföretag
10.00 De strängare EU-krav på offentlig upphandling av transporter och transporttjänster.
Lena Jonsson, BioFuel Region
10:10 Vad ska man tänka på när man ska upphandla laddbara fordon i kallt klimat?
Robert Granström, Celler-i-projektet
10.30 Hur ska vi ladda våra tyngre fordon? ABB
10:45 Volvo – om laddbara och förnybara satsningar
11.00 Scania – om laddbara och förnybara satsningar
11:15 Mercedes – om laddbara och förnybara satsningar
11:30 Inspirationsföreläsning om att leva fossilfritt med elbil i kallt klimat och glesbygd.
Heidi Andersson, fossilfrihetssträvare och armbrytare
12.30 Avrundning av upphandlingsseminariet
13:00 Avfärd med buss till Sollefteå med lunch

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Johan Lagrelius

Johan Lagrelius

projektledare SiSL Västernorrland laddfordon och laddinfrastruktur +46 70 345 25 56